درحال بارگزاری.
لطفا صبرکنید.

آکادمی فادو

021-44416028

تار

استاد شقایق ثقفیان

شقایق ثقفیان 

نوازنده و مدرس تار و سلفژکلاسیک و ایرانی-

دانش آموخته رشته موسیقی در مقطع دیپلم از هنرستان موسیقی تهران و کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران

دارای درجه کارشناسی  و کارشناسی ارشد موسیقی از دانشگاه هنر تهران

کارشناس مولف درزمینه موسیقی کودک

احراز نمره ی 100/100 در ارزشیابی سلفژ کارشناسی ارشد

هنر آموخته نزد اساتید: 

اساتید هوشنگ ظریف ،داریوش طلایی، داریوش پیرنیاکان ،بهروز همتی،حسین مهرانی و مهرداد دلنوازی در زمینه ساز تار.

اساتید شریف لطفی، امیرحسین اسلامی، حسین مهرانی و مسعود ابراهیمی و حامد مهاجر در زمینه سرایش و هارمونی و فرم

اساتید محمدرضا فیاض ، احسان ذبیحی فر، پریچهر خواجه و کوروش متین در زمینه ارکستر و گروه نوازی

اساتید تقی ضرابی ، مهربانو توفیق ، مینا افتاده در زمینه مبانی موسیقی و سازشناسی

اساتید نصراله ناصح پور ،جمال الدین منبری، بهاره موحد در زمینه جواب اواز

استاد شهلا میلانی در زمینه آواز کلاسیک و کر

استاد ناصر نظر در زمینه موسیقی کودک

مستر‌کلاس تار استاد داریوش طلایی