درحال بارگزاری.
لطفا صبرکنید.

آکادمی فادو

021-44416028

سه تار

استاد محمدرضا ایزدی

فارغ التحصیل دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران

هنرآموخته نزد:
استاد شریف لطفی –امیر حسین اسلامی در زمینه مبانی و سرایش
استاد بزرگ تنبور و موسیقی مقامی کرمانشاهان طاهر یارویسی- سیدافشین قریشی - سید آرش شهریاری در زمینه نوازندگی تنبور
حسین مهرانی ـ بهرام جمالی -احسان امامی در زمینه سه تار ومبانی موسیقی ایران
سابقه تدریس در آموزشگاههای درجه یک تهران و کرج از جمله مکتب خانه میرزا عبداله – کانون موسیقی عرفان
دبیر هنری نشریه سرایش( فصلنامه تخصصی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران)
دبیر دانشکده موسیقی در جشنواره ملی حرکت
همکاری با دبیرخانه جشنواره موسیقی شمسه
چهار دوره عضو اصلی انجمن علمی موسیقی دانشگاه هنر تهران
اجرای تکنوازی در خانه هنرمندان ایران 1392
اجراهای متعدد باگروه موسیقی دلشدگان به سرپرستی هادی سپهری 1381-1393
برگزاری کنسرتهای پژوهشی متعدد
اجرای تکنوازی به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه تهران در همایش بزرگداشت اساتید پیشکسوت دانشگاه تهران 1384