درحال بارگزاری.
لطفا صبرکنید.

آکادمی فادو

021-44416028

کمانچه

استاد احسان بسی خواسته

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد موسیقی از دانشگاه هنر تهران

هنرآموخته نزد اساتید سعید فرج پوری ،اردشیر کامکار ، شروین مهاجر