درحال بارگزاری.
لطفا صبرکنید.

آکادمی فادو

021-44416028

ویژگیهای اصلی

آموزش موسیقی کودکان

کارگروه تخصصی آموزش موسیقی کودک زیر نظر کارشناس متخصص و مؤلف موسیقی کودک، کارشناس ارشد موسیقی از دانشگاه هنر تهران استاد شقایق ثقفیان و با همکاری گروه موفق فرفره

کارگاه مادر و کودک (رده سنی از 8ماهگی تا3 سالگی)

بازی،حرکت ،موسیقی(رده سنی 3تا 5سال)

موسیقی کودک -ارف و دیگر متدهای به روز جهان و بومی ایران (رده سنی 5تا 10 سال)

مبانی موسیقی و سلفژ کودک (رده سنی 10تا12سال)

کارگاه های نمایش خلاق و کر (آواز گروهی)کودک

مبتکر طرح استعداد سنجی موسیقایی کودکان و تورهای سازشناسی علمی جهت انتخاب ساز پس از پایان دوره ارف